Home Tùy Tiện :)) [Yuwoo| Yuta x Jungwoo] SERIES – GHEN

[Yuwoo| Yuta x Jungwoo] SERIES – GHEN

by Tùy Tiện
fanfic-yuwoo-ghen-series

[SERIES] GHEN

Tác giả: Piah Piah … Gru

Couple: Nakamoto Yuta x Kim Jungwoo

Số chương: Unlimited

Tình trạng: Never end

===

Series bao gồm nhiều câu chuyện nhỏ về Yuta và Jungwoo (aka YuLion và JungUwU)

===

Mục lục

Câu chuyện thứ nhất

Câu chuyện thứ hai

Câu chuyện thứ ba

Câu chuyện thứ tư

Câu chuyện thứ năm

Câu chuyện thứ sáu

.

.

.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

You may also like

Leave a Comment